Wśród licznych miast w kraju, Kraków wyróżnia się nie jedynie w obszarze kultury i akademickim, ale również na licznych odmiennych polach. Staje się regionem przyjaznym do mieszkania. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w ostatnich latach sprawiają, że miasto naprawdę idzie do przodu.
Pozytywne zmiany w mieście.
Co niezłego wypracowano w trakcie ostatniego czasu? Wielość zmian i inwestycji jest spora. Niezwykle wsparły rząd w tej materii środki Unii Europejskiej, z których miasto często czerpie. Szybkie postępowanie w zakresie pozyskiwania dofinansowania spowodowały, że małopolska uzupełniła się o następne węzły komunikacyjne, nowoczesne autobusy komunikacji miejskiej, oraz nowe miejsca konferencyjno – sportowe.
Liczne zmiany są niewidoczne dla standardowego obywatela. Nie znaczy to mimo wszystko, że nie istnieją. Najczęściej nie interesują nas informacje, które nie są ściśle z nami połączone. Statystycznemu mieszkańcowi Krakowa wydaje się, że w mieście niewiele się robi. Natomiast Kraków zmienia się w każdym obszarze. Innowacje w zakresie gospodarki śmieciami, tworzeniu i unowocześnianiu sieci wodociągowej, stawianie ekranów przeciw hałasowi to tylko część zmian, które umożliwiają krakusom lepiej oraz bardziej komfortowo żyć. Miasto rozwija się też w zakresie możliwości rozrywkowych. Moc miasta idzie w górę za pomocą takich obiektów jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. takie nowości inspirują turystów do odwiedzin.
Podejmowane za pomocą zarządu miasta plany nie dotyczą jedynie samego środka miasta, ale też są połączone z pełnym województwem . W związku z tym zamiast uskarżać się tylko dostrzec innowacje w jakie obrósł Kraków.
Przyszłe miesiące – jeśli uda się zachowania tempa innowacji – pozwolą Krakowowi stać się zachwycającą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski opinie