W chwili, gdy prawie każdy kawałek ziemi staramy się wykorzystywać do tworzenia lokali mieszkalnych, cieszymy się teranami zielonymi. Szukamy więc miejsc, w których możemy odpocząć, a także obcować z naturą. W wielu miastach zaczynają się tworzyć miejsca, które mają zachwycać. W miejscach takich dobrze się odpoczywa, lecz tylko wtedy, gdy są dobrze zorganizowane. Nieumiejętne zaplanowanie […]