Synonimem komfortu są dla większości hotele proponujące pakiet usług na bardzo wysokim poziomie. Zbytek są jednak w coraz mniejszym stopniu ostentacyjne. Ograniczoną dostępność danego hotelu można scharakteryzować w sposób elegancki, choć dla osób spoza elitarnego kręgu słabo dostrzegalny. Hotel luksusowy powinien oferować także potrawy dopasowane do każdej diety. Czytaj Dostarczająca satysfakcji wizyta w lokalu na […]