Głównym z trudnych utrudnień w lwiej części polskich miast jest infrastruktura drogowa. Polskie miasta są nie dostosowane do tak wielkiego natężenia korków, jaki powstał przez zwiększenie się liczby pojazdów na polskich drogach. Dlatego jedną z najważniejszych kierunków rozwoju jakie musi podjąć prawie każda gmina jest zainwestowanie środków w rozwój dróg i infrastrukturę komunikacyjną. Drogi i transport miejski to priorytet, który da przestrzeń na to by poprawić zadowolenie krakowian jak również poprawi całokształt infrastruktury Krakowa.

Wśród innych gmin, nowe projekty komunikacyjne jakie realizuje Kraków mocno się wyróżniają. Krakowianie w referendum opowiedzieli się za metrem, jednak przed tym jak ono zostanie zbudowane, w komunikację autobusową i tramwajową i rozwój dróg potrzeba włożyć sporo pieniędzy . Z ważniejszych decyzji finansowych warto podkreślić:
całkowicie napędzaną elektrycznie siatkę autobusową – jedyną w kraju,
nowoczesne torowisko na Ruczaju,
całkowicie rozwinięty dworzec kolejowy wraz z miejscem handlowym.
Oprócz tego, w planach Kraków ma inwestycje w przynajmniej kilka nowych dróg dojazdowych między już wybudowanymi drogami i naprawy już powstałych połączeń tramwajowych i połączeń podmiejskich.
Krakowianie remontów nie znoszą – utrudnienia w komunikacji i dotarciu do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Trzeba jednak pamiętać, że bez inwestycji infrastruktura nie może być lepsza i by mieszkało się lepiej, wymagać trzeba wytrwałości.Majchrowski program
Inwestycje w rozwój transportu to nie jedynie kolejne linie komunikacji, jak również lepszej odporności nawierzchnia jezdni, która będzie bardziej trwała i wytrzymała. ( kolejnym z przykładów jest ścieralna powierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zachodniej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, Kraków potrzebuje jeszcze wielu zmian i nowych pomysłów, by jeździło się po mieście dobrze. Zarówno samochodem, ale też komunikacją miejską. Ale widać wyraźnie, że całość jest na najlepszej trasie do tego, by Krakusom żyło się tu zdecydowanie wygodnie i z zadowoleniem.