Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w sposobach kierowania firmami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a jednocześnie absolutnie niekoniecznych. produkty wspierające lean Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w aspekcie pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych materiałów. Wdrożenie technik lean management stwarza szansę zdobycia takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w firmie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to umiejętność ocenienia, które procesy są zbędne dla firmy.