Wybierając mieszkanie lub biuro oprócz kwestii funkcjonalnej oraz wielkości lokalu zwracamy uwagę na walory związane z estetyką miejsca. Współcześnie dekoratorstwo wnętrz spotyka się z dużym zainteresowaniem. Bardziej wygodnie jest bowiem zlecić przystosowanie określonego lokalu do użytkowania ekspertowi. A czym zajmuje się konkretnie projektant wnętrz? Wbrew krzywdzącym stereotypom, nie tylko przestawianiem bibelotów. Architekt wnętrz to człowiek z wyższym wykształceniem, posiadający nie tylko zmysł estetyczny, ale przede wszystkim zdolności jego praktycznego wykorzystania. W skład czynności związanych z zawodem projektanta wchodzą: opracowywanie programów o charakterze funkcjonalno – przestrzennym, a także nadzór nad całością procesu, oraz indywidualnymi osobami pracującymi przy określonym zadaniu.Projektowanie pokojów dla niemowląt Opole
Projektant wnętrz powinien również przeprowadzać analizy – zarówno otoczenia jak i wnętrza budynku, od strony działania rozmaitych zespołów instalacyjnych, urządzeń wentylacji czy zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Oczywiście zaprojektowanie koncepcji plastycznej wnętrz to także obowiązek dekoratora. Zawiera się w nim ponad to: wybieranie materiałów, podjęcie decyzji o sposobie prowadzenia działań nad projektem, dobór indywidualnych zestawów instalacyjnych, urządzeń, a nawet – ich tworzenie od zera. Dobry architekt ma świadomość, że ważne bywa również zagwarantowanie prawidłowej akustyki w pomieszczeniu. Projekty architektoniczne muszą zapewniać nie tylko estetykę pomieszczenia, ale jednocześnie jego dostosowanie do pełnionej funkcji. Uczucie estetyki, nie powinno przyćmiewać od wygody użytkowania.
Zobacz filmik